cc-by-nc-nd-300x104Wszystkie zdjęcia, teksty oraz materiały video zwane dalej materiałami opublikowane w ramach ninejszego bloga objęte są licencją Creative Commons BY-NC-ND 3.0.

Użycie materiałów stanowiących zawartość witryny „www.tomlight.pl” możliwe jest po spełnieniu poniższych warunków:

  • Uznanie autorstwa — materiały należy podpisać moim imieniem i nazwiskiem oraz podać źródło pochodzenia
  • Użycie niekomercyjne — Nie wolno używać tych materiałów do celów komercyjnych.
  • Bez utworów zależnych — Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

 

Powered by WordPress | Designed by: Kadence Themes.